Links (Odkazy)

Databáze ovocných d°evin na jiném serveru:

Orange pipin - stránka se spoustou odr¨d známých v USA

Genetická databáze hrušní (EN)

Stránky firmy SEMPRA - mo×no nalézt spoustu informací o nýkterých Ŕeských odr¨dách

Databáze odr¨d na ÚKZUZ (CZ) - registrované odr¨dy v ╚R

Databáze výzkumného ústavu v Korutanech (Rakousko), v nýmeckém jazyce

Výzkumný ústav ovocných a okrasných d°evin a.s. Bojnice

Spousta fotografií z nýmeckého Flickriver