Elvira

Původ: pochází z Holandska, křížením ´Gorella´ x ´Vola´, registrována v roce 1994.
Habitus a růst: rostlina je středně vysoká, řidšího, ploše kulovitého habitu. Silně odnožuje a často v 1. roce po výsadbě porosty neúměrně zahušťuje.
Plod: je velký, kuželovitého tvaru, středně červené barvy. Dužnina je tuhá, světle červená. Chuť je navinulá, slabě aromatická.
Plodnost: je vyšší, stálé výnosy dává v teplejších oblastech.
Zraní: zraje raně, v 1.-2. týdnu června.
Zdravotní stav: náchylná k padlí jahodníkovému, středně odolná proti plísni šedé, fytoftora kořenového krčku nebyla zjištěna.