Glen Shee

774ID6 x 77/9BII
Středně raná odrůda
Skotsko, 2005

Obsahuje gen AI na odolnost proti virům, které přenáší mšice maliníková.