Verity

Pološvestka, úrodná, tolerantní. Sladká, vhodná na pálení. Od pecky jde částečně.