Tophit

Středně pozdní odrůda s velmi dobrou chutí , tolerantní k šarce

Původ: Forschungsanstalt Geisenheim, 1988, Dr, H. Jakob Čač. Lepotica x President

Strom: středně silný až silný růst, kvetení středně pozdní, samosprašná odrůda

Plodnost: časný nástup do plodnosti, pravidelné a vysoké výnosy, plodí na víceletém dřevě

Podnože: dle pěstitelských podmínek, myrobalán, St. Julien

Plody: velké cca 75 g, v průměru 45 mm, oválné, tmavě modré, silně aromatické. Dužnina v plné zralosti světle žlutá, jde dobře od pecky, dobrá, harmonické chuti. Středně vysoký obsah cukru /70° Oechsle/, dlouhá sklizňová perioda, nepadají

Zrání: S Presidentem, či krátce po

Odolnost k chorobám: tolerantní k šarce, méně citlivá k chorobám

Požadavky: málo náročná odrůda na podmínky pěstování

Celkové hodnocení: odrůda, mezi jejíž kladné vlastnosti patří bezpochyby velmi velká plodnost a atraktivnost plodů. Jsou vyrovnané, velké, velmi lákavé na pohled. Jejich chuť je však pouze průměrná, nijak výjimečná. Pro dosažení jejich maximální kvality je nezbytné pěstování této odrůdy v teplých nebo středně teplých polohách a pokud možno na chráněných stanovištích. Mezi zápory patří sklon k přeplozování. Velikost plodů se dobře zachovává, avšak tíha plodů často strom rozláme a v dalším roce strom vynechá. Násadu se proto snažíme redukovat vhodným řezem. Plody jsou také velmi náchylné na monilii. Je tolerantní vůči šarce.

Pozn. Licenční množení, vhodná odrůda do všech pěstitelských oblastí, stolní odrůda, skladovatelná, Nesrsta uvádí původ křížení Čačanská najbolja a President