Envoy

Původ: Byla vyšlechtěna křížením odrůd J. H. Halle a Sunbeam ve výzkumné stanici New Bruswick, New Jersey, USA.

Růstové vlastnosti: strom roste středně bujně, habitus tvoří rozložitý. Květ je růžovitého typu. Doba začátku kvetení je středně raná až pozdní, doba trvání kvetení pak středně dlouhá až dlouhá.

Plod: je velký, tvarem kruhovitý, při pohledu na kališní vrchol nesouměrný. Slupka je středně tlustá až tlustá, hustě plstnatá, slabě přilnavá k dužnině. Základní barvu má žlutou, na více než polovině ploduje překryta tmavě červeným rozmytým líčkem. Dužnina je žlutá, kolem pecky mírně načervenalá, středně tuhá, nevláknitá. Chuť má navinulé sladkou, aromatickou, velmi dobrou až výbornou. Pecka je opakvejčitá, v porovnání k plodu středně velká, k dužnině nepřilnavá.

Zralost: zraje 10 dnů po odrůdě Redhaven.

Plodnost: je velká v příznivých letech.

Vhodné podnože: lze použít všechny podnože.

Celkové hodnocení: náchylnost k pukání pecky je velmi nízká až nízká, k opadu plodů před sklizní není nebo velmi slabá. Plody jsou dobře velikostně vyrovnané a nejsou náchylné na pukání za deště. Odrůda je méně odolná k mrazu v květních pupenech, zejména při prudkých teplotních výkyvech v zimním období může dojít k jejich poškození. Pro pěstování tedy volíme pouze teplé polohy a chráněná stanoviště. Některé zdroje uvádějí, že je tolerantní na šarku švestek. Vyniká kvalitními, vzhlednými a velmi chutnými plody, které zejména při nižší násadě nebo po silnější probírce mohou dosáhnout až velmi velké velikosti.

Plodnost je velká. Proti mrazu je středně odolná. Je vhodná do všech oblastí určených pro pěstování broskvoní, v okrajových oblastech na chráněná stanoviště. Má zvýšenou odolnost proti klejotoku. Proti kadeřavosti je málo odolná. Plody jsou vhodné pro stolní použití i průmyslové zpracování. Vzhledem k tomu, že odrůda nemá sklon k přeplozování, jsou plody velké a kvalitní, často však s měkkou dužinou.