Strá˛ov

Pôvod: Bola vyš¾achtená vo Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice