Sadko

Středně pozdně zrající odrůda, odolná proti americkému padlí angreštovému

Původ: ‘Siejaniec 329-11’ x ‘Lada’

Habitus: keř je bujně rostoucí, jednotlivé výhony jsou slabé s krátkými trny

Podnože: stromky roubované na Ribes aureum

Plodnost: raně, poskytuje relativně vysoké výnosy

Plody: středně velké až velké, s hmotností plodu 4,5-7 g, kulatého až oválného tvaru, s vybarvením světle červeným později sytě červeným, dobré chuti

Zrání: středně pozdní 3.–4. týden v červenci

Požadavky: bez zvláštních požadavků

Odolnost k chorobám: velmi dobře snáší mrazy a je prokázána odolnost rostliny proti padlí americkému angreštovému

Pozn. Využití je velice variabilní, odrůda je vhodná pro přímý konzum i ke zpracování.