Viola

Původ: ČR, odrůda povolena v roce 1984.
Požadavky: potřebuje půdy dobře zásobené živinami, s dostatkem vláhy.Na klima je méně náročná, osvědčila se také v bramborářské oblasti. Včasný zmlazovací řez a postupné zapěstovávání nových základních větví je nezbytné, jinak obrost rychle stárne a plodí jen na obvodu keře.
Růst
: střední, keře jsou vyšší, vzpřímenější, středně husté.
Plodnost: vyšší.
Plody: hrozny jsou delší, s delší stopkou. Bobule velké, v hroznu nedozrávají stejnoměrně. Je určena především na výrobu šťáv.
Zrání: v 1. dekádě července, současně s odrůdou Nigra.
Zdravotní stav: vůči americkému padlí angreštovému a rzi vejmutovkové je středně odolná.
Opylování: opylovací poměry nejsou dosud dostatečně známy, doporučuje se vysazovat v blízkosti odrůd Nigra a Ojebyn.