Kaštánka (srdcovka)

Původ: Vznikla v Anglii jako náhodný semenáč.
Vlastnosti stromu: Stromy vytváří velké pyramidální koruny, které jsou středně zahuštěné. Růst je zpočátku silný, později jen střední. Koruna je kulovitá až široce kulovitá. Kosterní větve jsou silné a směřují vzhůru. Postranní větve jsou převislé. Stromy kvetou středně raně a jsou cizosprašné. Mezi vhodné opylovače patří např. odrůdy Burlat, Karešova, Napoleonova a Rivan.
Vlastnosti plodu: Odrůda pomologicky patří mezi srdcovky. Plody jsou střední až menší velikosti (kolem 5 g), kulovitého, ze stran mírně zploštělého tvaru. Slupka je tenká tmavočervená, lesklá. Dužnina je měkká, tmavě červená, jemná, aromatická, navinule sladká, vynikající chuti. Šťáva barví velmi silně. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i ke kompotování.
Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je raná, velmi vysoká a pravidelná..
Odolnost: Stromy snášejí dobře zimní mrazy a v květu nebývají poškozovány pozdními jarními mrazíky. Odrůda je dosti odolná i proti moniliové hnilobě plodů. Díky rané době dozrávání uniká napadení vrtulí třešňovou. Červivé plody se vyskytují pouze při dlouhodobějším přezrání plodů ponechaných na stromě. Plody jsou odolné k praskání při déletrvajících deštích.
Tvar a podnož: Pro čtvrtkmen nebo polokmen jsou vhodné podnože ptáčnice, mahalebka nebo Colt, pro nízké tvary podnože P-HL-A, P-HL-B. Stromy v plné plodnosti dobře reagují na mírné zmlazení.
Doba zrání: Zraje koncem druhého třešňového týdne, dosti stejnoměrně. Plody dosti dlouho drží na stromě i v přezrálém stavu.
Celkové zhodnocení: Odrůdě nejlépe vyhovují hlinitopísčité půdy s dostatkem vláhy. V suchých a chudých půdách jsou plody drobné. Při použití podnože ptáčnice stromy rostou příliš silně a vyžadují poměrně velký prostor. Proto nejsou vhodné na malé zahrady. Jinak předností odrůdy je spolehlivá plodnost, odolnost plodů proti praskání v době dešťů a také to, že nabývají napadeny červivostí.