Sabinovská

Původ: Slovensko, vznikla jako náhodný semenáč.

Růstové vlastnosti: strom roste bujně, jeho habitus je rozložitý. Květ je velký, doba začátku kvetení středně raná.

Plod: je velký, z bočního i čelního pohledu tvarem trojúhelníkovitý, bez špičky na vrcholu, podle švu slabě nesouměrný. Povrch ploduje hladký. Slupka je středně hustě plstnatá, základní barvu má světle oranžovou, osluněnou stranu plodu pouze částečně kryje rozmyté líčko purpurové barvy. Dužnina je oranžová, středně tuhá, středně hrubé konzistence, středně šťavnatá, navinulé sladká, při plném vyzrání až sladká, velmi aromatická, vynikající chuti. Pecka je vejčitá, pouze slabě na jejích žebrech může ulpívat dužnina. Jádro je sladké.

Zralost: zraje shodně s odrůdou Velkopavlovická.

Plodnost: je středně brzká, velká, v příznivých podmínkách pravidelná.

Vhodné podnože: lze použít všechny podnože.

Celkové hodnocení: svým charakterem plodů se bezpochyby řadí do sortotypu odrůdy Velkopavlovická. Jedná se proto o meruňku s plody vynikající kvality, plné chuti. Květy jsou však značně citlivé na pozdní jarní mrazíky. Vysazujeme proto pouze v nejteplejších oblastech a pokud možno na chráněná stanoviště. Pokud v době dozrávání přijdou intenzivnější a déletrvající srážky, může dojít k popraskání a následnému hnití plodů, které jsou velmi vhodné jak pro přímý konzum, tak i pro konzervárenské zpracování. Lze ji doporučit zejména pro drobné pěstitele.

Odrůda se dá velmi těžko odlišit od odrůd 'Velkopavlovická', 'Maďarská', s nimiž tvoří jednu uniformní skupinu. Výnos je střední a nepravidelný, plody jsou vhodné pro přímý konzum i konzervárenské zpracování. Odolnost proti nízkým teplotám ve dřevě, v pupenech je dobrá, v květech střední. Nemá speciální požadavky na agrotechniku a řez, nejlépe se jí daří v půdách s dostatkem vláhy a živin, nevyhovuje jí suché stanoviště, kde jsou plody drobné a méně kvalitní. Náchylnost ke klejotoku je stejná jako u ostatních odrůd. Nároky na stanoviště jsou rozdílné v souvislosti s použitou podnoží. Dozrává ve stejnou dobu jako odrůda 'Velkopavlovická'. Vhodná do všech oblastí vhodných pro pěstování meruněk.