Paviot

Původ: Vznikla ve Francii v roce 1893 v Lyonu.

Růstové vlastnosti: strom roste středně bujně, habitus tvoří vzpřímený až rozložitý. Květ je velký, doba začátku kvetení středně raná.

Plod: je velký, z bočního pohledu tvarem trojúhelníkovitý, z čelního vejčitý, bez špičky na vrcholu, podle švu slabě nesouměrný. Povrch plodu je hladký. Slupka je slabě až středně hustě plstnatá, její základní barva světle oranžová, na osluněné straně se objevuje purpurově zbarvené menší rozmyté líčko. Dužnina je oranžová, měkká až středně tuhá, středně hrubé konzistence, středně šťavnatá, navinulé sladká až sladká při plném vyzrání, velmi aromatická, výborné chuti. Pecka je elipsovitá, od dužniny velmi dobře odlučitelná, pouze na jejich žebrech může ojediněle dužnina slabě ulpívat. Jádro je silně hořké.

Zralost: zraje 7 dnů po odrůdě Velkopavlovická.

Plodnost: je středně brzká, velká a pravidelná.

Vhodné podnože: lze použít všechny podnože.

Celkové hodnocení: velmi kvalitní pozdní odrůda. Plody jsou nejen velmi vzhledné, ale též vynikajících chuťových vlastností. Strom neklade žádné speciální požadavky ani na podmínky stanoviště, ani na agrotechniku. Díky o něco pozdějšímu začátku kvetení může v letech s výskytem pozdních jarních mrazíků těmto alespoň částečně uniknout, i když odolnost květů proti mrazu je poměrně nízká. Některá literatura uvádí tuto odrůdu jako tolerantní vůči šarce švestky. Především je ceněna pozdější sklizeň. Vhodná především do teplejších oblastí pro pěstování meruněk.